PHILATILA

Saturday, June 29, 2013

First cover stamped from Vietnam Thank you very much Mr Juris Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam شكرا جزيلا من جمهىرية الفيتنام